nEO_IMG_C360_2012-09-08-22-43-00

               與一般束口袋不同~多了簡單的造型設計

               前方布片交叉點小文有稍微車縫一下

               除了包款內部外,前方可以放一些小東西~

               增加實用性~

               包款大小  約  12*15*8  公分

 

 

 

nEO_IMG_C360_2012-09-08-22-43-00

 

 


 
 

創作者介紹
創作者 小文 的頭像
小文

wen's handmade

小文 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()